Từ 0 giờ ngày 30/7, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá trong tình hình dịch COVID-19

Ngày 29/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản hỏa tốc số 5187/VPCP-CN gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá trong tình hình dịch COVID-19.(đọc thêm)