Trường học quá tải, đất lại bỏ hoang

Một trong những nguyên nhân tạo ra sức nóng của kỳ thi lớp 10 nói riêng và tuyển sinh đầu cấp Hà Nội nói chung hiện nay xuất phát từ việc thiếu quy hoạch trường lớp. Đáng nói, thực tế trên không phải do thành phố hết quỹ đất dành cho giáo dục, vì nhiều dự án được quy hoạch để xây trường nhưng vẫn đang nằm trên giấy hàng chục năm nay.(đọc thêm)