Trả lại 'sân chơi' đúng nghĩa cho học sinh

Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm 2021 vừa kết thúc đang gây xôn xao dư luận bởi sự xuất hiện của nhiều đề tài được coi là "khủng", phải tương đương với các luận án tiến sĩ chứ không còn nằm trong tầm khả năng của học sinh phổ thông.(đọc thêm)