TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân

Công an 21 quận, huyện và TP Thủ Đức tại TP Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân.(đọc thêm)