TP Hồ Chí Minh: Cắt tỉa gần 700 cây xanh, nạo vét cống thoát nước trong mùa mưa

Nhằm phòng ngừa cây ngã, đổ và ngập nước trong mùa mưa, từ đầu tháng 5 đến nay, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã thay thế khoảng gần 700 cây xanh có nguy cơ gây mất an toàn trên địa bàn thành phố.(đọc thêm)