Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 23/3/2023

Trong ngày 23/3/2023 có 5.430 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.939.394 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.568.253 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.814 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.406.327 liều. (đọc thêm)