Tin tưởng, kỳ vọng vào kỳ tích mới của đất nước

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hôm nay (27/1), các đại biểu dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục thảo luận về văn kiện trình Đại hội XIII, trong đó đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng. Các đại biểu cũng tin tưởng, kỳ vọng vào kỳ tích mới của đất nước.(đọc thêm)