Thực trạng nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Theo kết quả khảo sát xếp hạng điều kiện nhà vệ sinh công cộng tại 69 thành phố du lịch trên thế giới, hai thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lại có chỉ số điều kiện sử dụng nhà vệ sinh công cộng dành cho khách du lịch quốc tế rất thấp. Vậy thực trạng các nhà vệ sinh công cộng ở 2 thành phố lớn này đang ở mức độ nào? Và đâu là giải pháp nâng cấp công trình này?(đọc thêm)