Thu hoạch lúa chiêm xuân ở Bắc Giang

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang đã thu hoạch được hơn 31,3 nghìn ha lúa chiêm xuân, bằng 64,4% diện tích gieo cấy và bằng 95,7% so với cùng kỳ năm trước. (đọc thêm)