Thiết bị theo dõi cho người nhập cảnh ở Singapore

Từ 11/8, những người nhập cảnh vào Singapore sẽ phải đeo thiết bị theo dõi trong 14 ngày nếu được yêu cầu cầu cách ly tại nhà, ngoài khu vực cách ly tập trung. (đọc thêm)