Thiết bị mới sử dụng bóng râm tạo ra điện

Chiếc máy phát tạo ra năng lượng bằng cách sử dụng độ tương phản giữa vùng được chiếu sáng và bóng râm.(đọc thêm)