Thị trấn ở Ấn Độ nơi con người sinh sống hoà thuận với loài báo hoa mai

Bera, thị trấn nhỏ ở bang Rajasthan, Ấn Độ, nổi tiếng là nơi duy nhất trên Trái Đất có cộng đồng người và loài báo hoa mai chung sống hòa thuận. (đọc thêm)