Thi tốt nghiệp THPT 2025 theo định hướng năng lực

Dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đang được lấy ý kiến rộng rãi người dân với nhiều điểm mới. Ngoài thi 6 môn thì đề thi được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực và trải dài ở cả bậc THPT. Việc sớm đưa ra định hướng của phương án thi mới phần nào giúp học sinh, giáo viên yên tâm và có sự chuẩn bị tốt hơn.(đọc thêm)