Thêm nhiều thành phố bị phong tỏa vì dịch COVID-19

Tình hình đại dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp trên thế giới sau khi các kỷ lục mới về số người mắc tiếp tục được thiết lập. Danh sách các quốc gia và thành phố phải tái áp đặt lệnh phong tỏa được nối dài.(đọc thêm)