Thành phố ở Thụy Sĩ chấp nhận dùng Bitcoin mua đồ ăn, trả thuế

Theo một kế hoạch táo bạo của chính quyền thành phố Lugano, người dân địa phương sẽ có thể sử dụng tiền điện tử để thanh toán, bao gồm trả thuế hay mua sắm trong một số cửa hàng nhất định.(đọc thêm)