Thanh niên Thủ đô hiện thực ước mơ trở thành người lính Cụ Hồ

3.500 thanh niên ưu tú của Thủ đô Hà Nội mang theo sức trẻ của mùa Xuân, chuẩn bị lên đường nhập ngũ.(đọc thêm)