Tham vọng Mặt Trăng của Trung Quốc khiến Mỹ quan ngại

Gần đây Trung Quốc đạt thành tựu mới khi phóng thành công tàu vũ trụ lên Mặt Trăng để thu thập mẫu phẩm về nghiên cứu. Nhưng nhiều nhà phân tích Mỹ cho rằng việc Trung Quốc tăng cường phát triển vũ trụ đã đe dọa an ninh vũ trụ quốc tế. (đọc thêm)