Thái Nguyên cần sớm di dời 4 hộ dân bên mỏ đá

Nhiều năm qua, 4 hộ dân bên mỏ đá Lân Đăm 3, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, vẫn đang phải sống trong cảnh bất an, lo lắng vì nguy cơ sạt, xảy ra trong quá trình khai thác. Dù rất nguy hiểm, nhưng đây là nhà cửa, đất đai, ruộng vườn của họ và các hộ dân cũng không còn chỗ nào khác để đi.(đọc thêm)