Tết Chôl Chnăm Thmây - Lễ hội mang đậm màu sắc văn hóa của đồng bào Khmer

Tết Chôl Chnăm Thmây vừa là ngày mở đầu năm mới, mở đầu thời vụ, cũng là ngày hạnh phúc, tươi vui nhất trong năm của đồng bào Khmer ở Nam Bộ. (đọc thêm)