Tái thiết đô thị Hà Nội từ hoạt động sáng tạo, cần chất xúc tác mới - Bài 2: Đánh thức những địa danh bị lãng quên

Bên cạnh các công trình đô thị, không gian công cộng, di sản thì các khu vực có giá trị bị lãng quên đã được đánh thức nhờ hoạt động tái thiết đô thị của Hà Nội trong những năm gần đây. Thay vì để tình trạng ô nhiễm môi trường hoặc trở thành ứ tồn của đô thị thì các công trình, địa danh đã được tạo luồng sinh khí mới, mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội. Sự tái cấu trúc lại các khu vực này là hướng phát triển bền vững mà mục tiêu Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO đã đặt ra đối với các thành phố thành viên, trong đó có Hà Nội.(đọc thêm)