Tác hại khi vứt pin không đúng chỗ

Hiện nay các thiết bị điện tử xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống và công việc của chúng ta. Phần nhiều trong số các thiết bị đó sử dụng nguồn năng lượng từ pin. Do có thể chưa biết hoặc do thói quen, việc vứt bỏ pin đã qua sử dụng ra môi trường tự nhiên, như những loại rác thải thông thường khác hiện đang gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, thậm chí, nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe của chính chúng ta.(đọc thêm)