Sử dụng tiện tích ứng dụng VssID khi đi khám chữa bệnh

Đẩy nhanh quá trình thực hiện chuyển đổi số mang lại tiện tích cho người dân, Bảo hiểm xã hội (BNXH) Việt Nam đã triển khai áp dụng khai thác hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dựng VssID trong khám chữa bệnh mang lại hiệu quả cho người dân. (đọc thêm)