Sập kính viễn vọng khổng lồ tại Puerto Rico

Kính viễn vọng Arecibo đặt tại Puerto Rico đã bị sập vào sáng 1/12 theo giờ địa phương, chính thức chấm dứt lịch sử hoạt động của một trong những kính thiên văn nổi tiếng nhất thế giới. (đọc thêm)