Quản lý thị trường Đà Nẵng tạm giữ lô hàng nghi nhập lậu

Đội quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra và tạm giữ lô hàng thuộc ngành hàng hóa mỹ phẩm nghi nhập lậu đưa vào tiêu thụ tại thị trường Đà Nẵng.(đọc thêm)