Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn: Đầu tư chuyên sâu mới có khách

Phát triển du lịch nông thôn đang là hướng đi tạo thêm nguồn lực cho xây dựng và phát triển nông thôn mới, tạo sinh kế cho người dân trong giai đoạn tới. Dù trước đó đã có các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nhưng du lịch nông thôn vẫn là điều mới mẻ, thu hút khách.(đọc thêm)