Phát hiện nhiều trường hợp ghi sai chỉ số công tơ

Trong buổi kiểm tra tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày 29/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát hiện nhiều trường hợp ghi sai chỉ số công tơ.(đọc thêm)