Phà tự lái đầu tiên trên thế giới ra mắt tại Thuỵ Điển

Phà tự lái đầu tiên trên thế giới - MF Estelle - đã ra mắt tại Stockholm, Thụy Điển. Đây là mẫu phà tự lái đầu tiên trên thế giới được sử dụng cho mục đích thương mại.(đọc thêm)