Những thách thức trong đối nội của Mỹ

Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ có cuộc trao đổi với Truyền hình Thông tấn về những thách thức đối nội của quốc gia này.(đọc thêm)