Những thách thức chờ tân Thủ tướng Nhật Bản

Tân Thủ tướng Suga không có nhiều thời gian để nếm hương vị chiến thắng bởi một “núi” thách thức đang chờ chính trị gia này ở phía trước.(đọc thêm)