Người lính 'quân hàm xanh' nơi trùng khơi của Tổ quốc

Giữa trùng khơi của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trường Sa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa luôn đoàn kết, thống nhất khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phát huy bản lĩnh chính trị, huấn luyện nghiệp vụ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. (đọc thêm)