Người dân hiến đất làm đường, gần 1 năm đường chưa làm xong

84 hộ dân ở hai bên tuyến đường đã đồng ý hiến 1.000m2 đất để mở rộng tuyến đường Miếu Đông Ốc, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên đến nay sau gần 1 năm thi công, công trình vẫn ngổn ngang, ngày nắng thì bụi bẩn, ngày mưa thì lầy lội ngập đến nửa mét.(đọc thêm)