Người dân Đà Nẵng thực hiện nghiêm việc cách ly toàn xã hội

Sáng 1/8/2021, trên các tuyến đường tại thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra người dân đi ra ngoài đường không cần thiết, sau khi thành phố Đà Nẵng có thông báo từ 18 giờ ngày 31/7 thực hiện cách ly toàn xã hội để quyết liệt thực hiện các biện pháp cao hơn trong công tác phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.(đọc thêm)