Ngôi làng không cửa, không khoá, không lo trộm cắp tại Ấn Độ

Không nhà nào tại làng Shani Shingnapur (Ấn Độ) cần đến cửa hay khóa để giữ đồ vì một niềm tin mãnh liệt: Không có tội phạm trong làng.(đọc thêm)