Nghề điều dưỡng hấp dẫn người dân Singapore trong bối cảnh dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 bùng phát khiến nhiều người nhận ra tầm quan trọng trong công việc của các nhân viên y tế. Vì vậy, số người nộp hồ sơ học ngành nghề này đang tăng mạnh tại Singapore.(đọc thêm)