Ngắm nút giao 10 làn xe trước ngày thông hầm chui 700 tỷ đồng

Nút giao hầm chui 10 làn xe theo hướng Lê Văn Lương - Tố Hữu (Hà Nội) và ngược lại khi thông xe được kỳ vọng sẽ giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc, xung đột giao thông tại đây, nhất là vào giờ cao điểm.(đọc thêm)