Nga giải thích lý do không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Moskva nói rằng học thuyết hạt nhân của họ rất rõ ràng và cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào. (đọc thêm)