Mục sở thị căn nhà nằm giữa giao lộ độc nhất ở TP Hồ Chí Minh suốt 10 năm chưa giải tỏa

Dự án mở rộng đường Lũy Bán Bích đã hoàn thành 10 năm nhưng khu vực giao lộ Lũy Bán Bích - Âu Cơ - Ba Vân (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) vẫn án ngữ một căn nhà chưa được giải tỏa.(đọc thêm)