Mở cửa đón du khách mang hộ chiếu ‘vaccine‘ có khả thi?

Trong tình hình ngành du lịch trong nước thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc sớm mở cửa đón khách du lịch quốc tế mà vẫn đảm bảo phòng chống dịch là một nhu cầu cấp bách để khôi phục lại ngành công nghiệp không khói này.(đọc thêm)