[Megastory] Áo dài - tâm hồn Việt, văn hóa Việt

Từ xưa đến nay, trong tâm thức người Việt Nam và trong mắt bạn bè quốc tế, tà áo dài truyền thống được xem là một biểu tượng chứa đựng tinh hoa - văn hóa của dân tộc Việt Nam.(đọc thêm)