Lễ xin lửa thiêng và rước đuốc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

Chiều 5/12, Lễ xin lửa và rước đuốc Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).(đọc thêm)