Lãng phí nhiều công trình chiếu sáng ở Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn đang tồn tại nhiều công trình chiếu sáng không phát huy hiệu quả hoặc không sử dụng được, gây lãng phí nguồn lực và ngân sách nhà nước.(đọc thêm)