Lâm Đồng cần siết chặt quản lý đất đai, khoáng sản

Tại thời điểm này, chính quyền và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang tập trung phòng chống dịch COVID-19 và công tác chuẩn bị cho bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp. Lợi dụng yếu tố này, một số đối tượng có tổ chức san ủi đất đai, khai thác khoáng sản trái phép tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.(đọc thêm)