Kỷ lục thế giới về xoay rubik dưới nước

Một thanh niên Ấn Độ đã ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness với khả năng giải nhiều khối rubik nhất ở dưới nước. (đọc thêm)