Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Nhanh chóng triển khai các quyết sách

Ngay sau những thảo luận tại hội trường, kiến nghị của cử tri, Chính phủ đã nhanh chóng vào cuộc. Nhiều đại biểu, cử tri đánh giá sự mạnh dạn thay đổi, nhanh chóng triển khai các quyết sách vào cuộc sống, tháo những điểm nghẽn trong những vấn đề đặt ra, địa phương thêm quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ. (đọc thêm)