Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Đổi mới trong hoạt động của Quốc hội

ấu ấn và đổi mới trong hoạt động của Quốc hội lần này chính là sự năng động, quyết liệt, thể hiện sự sâu sát của Quốc hội với những vấn đề mà đại biểu và cử tri hết sức quan tâm. Những nội dung chất vấn của Đại biểu Quốc hội đã được các thành viên Chính phủ điều chỉnh ngay; những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống được nhanh chóng đưa vào Luật, và những điều luật mà cuộc sống đang rất bức thiết thì nhanh chóng được quyết định hiệu lực thực thi. (đọc thêm)