Kiều bào các nước hướng về Đại Hội Đảng XIII

Kiều bào và trí thức người Việt tại nhiều quốc gia trên thế giới đã có những chia sẻ, đánh giá về những thành tựu đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời kỳ vọng vào thành công của Đại hội XIII, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.(đọc thêm)