Kiên quyết không để 'vỡ trận' tại Phủ Tây Hồ, Hà Nội

Ngày mùng Một tháng 7 âm lịch, tại Phủ Tây Hồ, Hà Nội đã diễn ra cảnh tượng hàng nghìn người chen nhau đến lễ khiến Phủ tạm thời phải đóng cửa. Điều này khiến nhiều người lo ngại vào đúng ngày rằm tháng Bảy, tình trạng tương tự cũng sẽ diễn ra tại đây.(đọc thêm)