Khung giá vé máy bay nội địa có thể tăng cao từ quý 2

Bộ Giao thông vận tải dự kiến từ quý 2 hoặc quý 3 năm nay điều chỉnh khung giá trần giá vé máy bay nội địa tăng trung bình 3,75% so với hiện tại.(đọc thêm)