Khẩn trương xử lý vị trí tiềm ẩn đá rơi trên núi Bài Thơ

Do phong hóa một vị trí trên núi Bài Thơ (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), phía trên khu vực có mái che bài thơ cổ, ven đường bao biển xuất hiện nguy cơ đá rơi. Để bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và bảo vệ di tích, UBND phường Bạch Đằng đang phối hợp với các đơn vị chức năng tháo gỡ các viên đá cô đơn, xử lý vị trí tiềm ẩn đá rơi trên núi Bài Thơ.(đọc thêm)