Khan hiếm nhiên liệu, người dân Liban phải xếp hàng nhiều giờ để mua xăng

Do tình trạng khan hiếm nhiên liệu, người dân Liban đã phải xếp thành những hàng dài chờ đợi suốt nhiều giờ, thậm chí là qua đêm, để được đổ xăng.  (đọc thêm)